मेंढी व शेळी पालनासाठी १० हजार कोटी च कर्ज वितरण होणार , अहमदनगर इथे मुख्यालय , असा घ्या लाभ !

10,000 crore loan will be disbursed for sheep and goat rearing, headquarters at Ahmednagar

10,000 crore loan will be disbursed for sheep and goat rearing, headquarters at Ahmednagar10,000 crore loan will be disbursed for sheep and goat rearing, headquarters at Ahmednagar: मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना राज्य सरकारने केली आहे आणि त्याचा मुख्यालय अहमदनगर येथे स्थापित असेल. या महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविणे आहे आणि ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याच्या क्षमतेची सुद्धा प्रोत्साहने करण्याचा उद्दिष्ट आहे.

Subsidy to Goshalas : 50 पेक्षा जास्त गुरे असतील तर मिळेल 15 लाख अनुदान , वाचा सविस्तर

या महामंडळाच्या माध्यमातून, राष्ट्रीय सहकार विकास परिषदेच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल. या कर्जाच्या माध्यमातून मेंढी व शेळी पालनास संबंधित क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक सहाय्यता मिळवावी आणि व्यवसायाची विकासप्रमाणे ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराची संधी प्रदान केली जाईल.

अधिक माहितीसाठी 

या महामंडळाच्या स्थापनेच्या माध्यमातून मेंढी पालनासंबंधित अन्य सर्व संबंधित सेवांची प्रदाने केली जाईल, जसे की प्रशिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, पशुव्यवसायाच्या संबंधित माहिती प्रदान, पशुपालनाच्या विभिन्न आधुनिक तंत्रज्ञानाची प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानाचा अभ्यास, संगणकीकरण, वित्तीय संबंधित सहाय्य इत्यादी. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील व्यक्ती आणि संस्था व्यवसायाच्या विकासासाठी सुगम पर्याय वापरू शकतील.

Leave A Reply

Your email address will not be published.