आज प्रदर्शित झाला होता, भारताच्या इतिहासातील पहिला चित्रपट

Twitter


मित्रांनो आजच्या दिवशी म्हणजेच,3 मे 1913 स*** पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला होता.
हा चित्रपट भारतीय इतिहासातील पहिलााा चित्रपट होता.
हा चित्रपट म्हणजे दादासाहेब फाळके दिग्दर्शित 'राजा हरिश्चंद्रर' होय.

हाााा चित्रपट मुंबई येथील कोरोनेशन चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालाा होत.

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने