Twitter


मित्रांनो आजच्या दिवशी म्हणजेच,3 मे 1913 स*** पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला होता.
हा चित्रपट भारतीय इतिहासातील पहिलााा चित्रपट होता.
हा चित्रपट म्हणजे दादासाहेब फाळके दिग्दर्शित 'राजा हरिश्चंद्रर' होय.

हाााा चित्रपट मुंबई येथील कोरोनेशन चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालाा होत.

Post a Comment

आपली सुंदर प्रतिक्रिया नक्की द्या.