रियल मी 7 आज दुपारी बारा वाजता पाहिले सेल,Instant Side Fingerprint असणारा पाहिला स्मार्टफोन

 Realmi 7 आज दुपारी बारा वाजता पाहिले सेल,Instant Side Fingerprint असणारा पाहिला स्मार्टफोन !


काय आहेत खास realmi 7 ?

आपली सुंदर प्रतिक्रिया नक्की द्या.

थोडे नवीन जरा जुने