मंगळवार स्टेटस । मंगळवार स्टेटस फोटो । शुभ मंगळवार सुविचार

शुभ मंगळवार

सुप्रभात!शुभदिन!!शुभ मंगळवार!!!” “GoodMorning!Good Day!!HappyTuesday!!!

!! शुभ मंगळवार !! विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लम्बोदराय सकलाय जगत् हिताय । नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥

शुभ मंगळवार

! शुभ मंगळवार !! विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लम्बोदराय सकलाय जगत् हिताय । नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥

शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक…. मंगलमय मंगळवार

शुभ मंगळवार

#शुभ मंगळवार #तुळजापूर “मूळ आदीशक्ती , जगत जननी आई श्री तुळजाभवानीच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम

.” आई आदीशक्ती सोबत आहे तर मग सत्य बोलायला, भक्ती करायला कुणाची भीती कशाला?

शुभ प्रभात शुभ मंगळवार

शुभ मंगळवार

आज माझ्या गणरायाचा दिवस आजच्या सुंदर दिवसाची सुरुवात करूया श्री गणरायाच्या दर्शनाने.

जीवनाचा आनंद आपल्या पध्दतीने घेतला पाहिजे,* *लोकांच्या आनंदासाठी तर वाघालाही सर्कसमध्ये नाचावे लागते…शुभ मंगळवार

Leave A Reply