Meado Argus मराठी माहिती - Meadow Argus information in Marathi

Meado Argus मराठी  माहिती - Meadow Argus information in Marathi

 मेडो आर्गसला दोन तपकिरी पंख आहेत, प्रत्येक दोन विशिष्ट काळ्या आणि निळ्या डोळ्यांनी झाकलेले आहेत तसेच पंखांच्या काठावर दिसणारे पांढरे आणि केशरी चिन्ह आहेत.आयस्पॉट्स ही एक संरक्षण यंत्रणा आहे ज्याचा उपयोग फक्त भक्षकांना घाबरवण्यासाठी केला जात नाही, तर डोळ्यांचे ठिपके लक्ष्य आहेत असा विचार करून भक्षकांना गोंधळात टाकण्यासाठी देखील केला जातो, ज्यामुळे फुलपाखराला पंखाचा एक छोटासा भाग गमावून पळून जाता येते.पंखांच्या खालच्या बाजूस मुख्यतः अचिन्हांकित केले जाते, शिवाय पुढील बाजूच्या खालच्या भागावर वरच्या बाजूप्रमाणे खुणा असतात.पंखांचा विस्तार पुरुषांमध्ये 4 सेंटीमीटर (1.6 इंच) आणि स्त्रियांमध्ये 4.3 सेंटीमीटर (1.7) असतो.

फुलपाखरू विश्रांती घेत असताना, सध्याच्या परिस्थितीनुसार ते चार वेगवेगळ्या स्थितीत बसू शकते. या पदांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

परिचय

मेडो आर्गस बटरफ्लायला तपकिरी पंख आहेत आणि त्याभोवती तपकिरी आणि केशरी रिंग्ज असतात.

कुठे राहतात 

मेडो आर्गस बटरफ्लाय शहरी भागात, जंगलात आणि जंगलात राहतो.

मेडो आर्गस बटरफ्लाय संपूर्ण ऑस्ट्रेलियामध्ये आढळते.

Mahesh Raut

Founder - @ITechMarathi | Blogger | Marathi YouTuber | Android Developer I ❤️ Google & Technology

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने