Employees Provident Fund: काय असते , कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी । Employees Provident Fund Marathi Information


 Employees Provident Fund: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (The Employees Provident Fund) ही १९५२ मध्ये नोकरदारांसाठी भारत सरकारने सुरू केलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.वीसहून अधिक कर्मचारी किंवा कामगार काम करीत असलेल्या आस्थापनांमध्ये निवृत्ती पश्चात कालावधीची तरतूद म्हणून या योजनेकडे पाहीले जाते.

 कर्मचारी आणि त्याची मालक आस्थापना दरमहा मूळवेतनाच्या बारा टक्के रक्कम या निधीत प्रत्येकी जमा करतात. या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीद्वारे सेवानिवृत्तीसमयी एक रकमी लाभ दिला जातो  .

दोन अतिरिक्त लाभ

  • Employees Pension Scheme
  • Employees Deposit Linked Insurance Scheme

भविष्य निर्वाह निधी नवीन नियम 2021


PF कसा काढावा

  • पीएफ खात्यामधून पैसे काढण्यासाठी?
  • सर्वप्रथम www.epfindia.gov.in या संकेतस्थळावर जा.
  • संकेतस्थळावर गेल्यानंतर क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी आणि 10 डी) भरावा.
  • याठिकाणी आपल्या बँक खात्याचे शेवटचे चार अंक टाकून व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
  • प्रोसिड फॉर ऑनलाईन क्लेम या पर्यायवर क्लिक करावे. त्यानंतर तुमच्यासमोर एक ड्रॉपडाऊन मेन्यू येईल. त्याध्ये Advacne (Form 31) हा पर्याय निवडावा.
  • Form 31 भरताना तुम्हाला पैसे काढण्याचे कारण नमूद करावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला किती रक्कम हवी आहे, तेदेखील नमूद करावे. तसेच आपल्या बँकेच्या चेकची स्कॅन कॉपी आणि पत्ता फॉर्ममध्ये नमूद करावा.
  •  यानंतर तुम्हाला मोबाईलवर एक ओटीपी येईल. हा ओटीपी टाकल्यानंतर तुमचा क्लेम फाईल होईल.Post a Comment