ITECH Marathi
जगभरातील बातम्या ,घडामोडींची माहिती देणारी आपली https://www.itechmarathi.com/ हि वेबसाईट काम करते .

504 कलम म्हणजे काय ? जाणून घ्या कलम 504 ची माहिती !

What is Section 504 ? : भारतीय दंड संहिता कलम 504 यामध्ये जर कोणी व्यक्ती लोकांचा स्वस्थपणा भंग होईल, कोणा मनुष्याला क्रोध येईल अशा रीतीने काही बुद्धी पूर्वक कृत्य करून कोणाचा अपमान करेल किंवा क्रोध येईल असे वर्तन करेल तर तो ह्या कलमान्वये अपराध होतो.

हा गुन्हा अदखलपात्र, जामीनपात्र व तडजोड करता येईल या स्वरूपाचा आहे. या गुन्ह्यात दोन वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड होऊ शकतो.फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये जोडलेल्या तक्त्यानुसार, कलम ५०४ आयपीसी हा गैर-अदखलपात्र आणि जामीनपात्र गुन्हा आहे ज्याचा खटला कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याने चालवला पाहिजे. 504 IPC हा अदखलपात्र गुन्हा असल्याने, तो I.O चे कर्तव्य होते. याचिकाकर्त्याविरुद्ध सक्षम न्यायालयासमोर तक्रार दाखल करणे

Leave A Reply

Your email address will not be published.