शेती हे एक अत्यंत महत्वाचे व्यवसाय आहे ज्यामध्ये खूप समय, प्रयत्न आणि उत्साह लागतो. शेती साठी विविध साहित्य उपलब्ध आहे जे शेतकऱ्यांना विविध पद्धतीने उन्नती करण्यास मदत करू शकतात. या साहित्यांमध्ये खेती बाबतीत विविध माहिती, उपकरणे व तंत्रज्ञान यासह शेती संबंधी संपूर्ण माहिती आहे.


खेती साठी लागणारे साहित्य खालीलप्रमाणे आहेत:


१. शेतीची उन्नतीसाठी विविध पद्धतींचे कृषीसाहित्य

२. कृषी संबंधी पुस्तके आणि अनुसंधान लेख

३. कृषी उत्पादन संबंधी तंत्रज्ञान व संचालन पुस्तके

४. शेतीसंबंधी अॅप व सॉफ्टवेअर

५. कृषी संबंधी वेबसाइट

६. कृषी संबंधी विविध पत्रप्रकाशने

७. कृषी विज्ञान संबंधी अभ्यासक्रमे


या सर्व साहित्यांमध्ये शेतीसंबंधी संपूर्ण माहिती आहे जे शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधी ज्ञान व समज समृद्ध करून देते.

Post a Comment