नमस्ते! Insurance काढणे फायदेशीर असू शकते. Insurance हा एक वित्तीय सुरक्षा योजना आहे ज्यामध्ये आपण एक निश्चित रक्कम रक्कम भरण्याच्या मार्गाने आपल्याला विपरीत घटना घडण्यास पाहतात. उदाहरणार्थ, जर आपल्याकडे वाहन आहे तर त्याचे अपघात झाल्यास, वाहन दुर्लक्षात आणण्यास पाहिजे असल्यास वाहन बिमा योजना आपल्याला मदत करू शकते.

या प्रकारे, आपल्याला अनेक प्रकारच्या घटना पूर्वी तयार असण्यास मदत होईल. तसेच, जर आपण आर्थिक तंत्रात जुना व्यवसाय आहात तर व्यवसाय बिमा योजना आपल्याला विविध आर्थिक तंत्रावर आधारित असलेल्या जोखीमांपासून सुरक्षा देते.Insurance

Post a Comment