Garja Maharashtra My song writer : गर्जा महाराष्ट्र माझा गीत आता राज्य गीत , जाणून घ्या कोणी लिहल !

Garja Maharashtra My song writer: गर्जा महाराष्ट्र” हे भारतातील महाराष्ट्र राज्यासाठी अभिमानाचे आणि एकतेचे प्रतीक म्हणून वापरले जाणारे घोषवाक्य आहे. ते गीतकार नाही. जर तुम्ही गाण्याचा संदर्भ देत असाल तर, लेखकाला विशेषतः गाण्याचे श्रेय गीतकार आणि संगीतकाराला दिले जाते. शाहीर साबळे यांनी  हे गीत गायले आहे .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.