माझ्या शाळेचो निबंद कोंकणींत (my school essay in konkani)

my school essay in konkani : म्हजी शाळा म्हजें दुसरें घर. म्हणल्यार हांव म्हज्या शाळेंत जितलो वेळ घालतां तितलोच हांव म्हज्या घरांत घालतां. देखून म्हजी शाळा म्हजे खातीर खूब म्हत्वाची.

म्हजी शाळा एक बरीच व्हडली आनी सोबीत शाळा. म्हज्या शाळेंत वट्ट 10 इमारती आसात. ह्या इमारतींनी शाळा, म्हाविद्यालयां आनी नर्सरी आसात. म्हज्या शाळेंत वट्ट 1000 विद्यार्थी आसात. म्हज्या शाळेंत ह्या विद्यार्थ्यां खातीर सगळ्यो सुविधा आसात. जशें, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, खेळां मैदान इ.

म्हज्या शाळेंत खूब बरे शिक्षक आसात. ते सगळे खूब अणभव आशिल्ले. ते सगळे विद्यार्थ्यांक व्हड मोगान शिकयतात. म्हज्या शाळेंत सगळ्या विद्यार्थ्यांची उदरगत जाता. शिक्षक फकत विद्यार्थ्यांक अभ्यास करपाक शिकयना, तर विद्यार्थ्यांक शिश्टाचारय शिकयतात.

म्हज्या शाळेंत म्हजे जायते इश्ट आसात. आमी सगळे एकठांय खेळटात, अभ्यास करतात आनी खूब मजा करतात. म्हज्या शाळेचो आनी इश्टांचो म्हाका खूब मोग आसा.

म्हज्या शाळेन म्हाका खूब कितें शिकयलां. म्हज्या शाळेन म्हाका वाचप, बरोवप आनी उलोवप शिकयलें. म्हज्या शाळेन म्हाका शिकपाक शिकयलें. म्हज्या शाळेन म्हाका शिश्टाचार शिकयलां. म्हज्या शाळेन म्हाका बरे इश्ट मेळ्ळ्यात.

म्हज्या शाळेचो म्हाका खूब अभिमान आसा. म्हज्या शाळेचो विद्यार्थी जावपाचें म्हजें खूब भाग्य.

Leave A Reply

Your email address will not be published.