The most dangerous female sniper in history

महिला दिन विशेष: इतिहासातील खतरनाक महिला स्नाइपर [Women's Day Special: The most dangerous female Sniper in history]

आपण हे नाव लिऊडमिला पावलीचेन्को ऐकले नसेल, परंतु इतिहासाला या बाईला चांगले माहित आहे. हे इतिहासातील सर्वात धोकादायक महिला…

Load More
That is All