देणारा प्रदेश आणि घेणारा प्रदेश

देणारा प्रदेश आणि घेणारा प्रदेश परिचय देणारा प्रदेश आणि घेणारा प्रदेश हे दोन संकल्पना आहेत ज्या वापरल्या जातात जेव्हा एखाद्या प्रदेशातून इतर प्रदेशात एखादे संसाधन वाहून नेले जाते. देणारा प्रदेश तो प्रदेश आहे जो संसाधन निर्माण करतो किंवा त्याचे स्त्रोत आहे, तर घेणारा प्रदेश तो प्रदेश आहे जो संसाधन वापरतो किंवा त्याचा पुरवठा करतो. देणारा […]

देणारा प्रदेश आणि घेणारा प्रदेश Read More »