समृद्धी महामार्ग अपघात संख्या ,समृद्धी महामार्ग वरती तब्ब्ल इतके अपघात !

समृद्धी महामार्ग अपघात संख्या : समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची संख्या वाढत आहे. २०२२ मध्ये, महामार्गावर ३०० हून अधिक अपघात झाले आणि त्यात १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. २०२३ मध्ये, अपघातांची संख्या आणखी वाढली आहे आणि आतापर्यंत ४०० हून अधिक अपघात झाले आहेत आणि त्यात १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. समृद्धी महामार्ग अपघात संख्या […]

समृद्धी महामार्ग अपघात संख्या ,समृद्धी महामार्ग वरती तब्ब्ल इतके अपघात ! Read More »