स्वामी विवेकानंद यांचे शैक्षणिक विचार

स्वामी विवेकानंद यांचे शैक्षणिक विचार स्वामी विवेकानंद हे एक महान भारतीय तत्त्वज्ञ, योगी आणि  होते. त्याच्या शैक्षणिक कल्पना ज्ञान, उच्चता, स्वयं-शिक्षण, मानवी परिपूर्णतेची प्रतिष्ठा आणि सभ्यतेसह देणगी यावर भर देतात. स्वामी विवेकानंदांनी प्रभावीपणे व्यक्त केलेल्या काही मुख्य शैक्षणिक कल्पना येथे आहेत: शिक्षण हे सार्वत्रिकतेने संपन्न असले पाहिजे : स्वामी विवेकानंदांच्या शिक्षणाच्या व्याख्येत सर्व व्यक्ती आणि […]

स्वामी विवेकानंद यांचे शैक्षणिक विचार Read More »