Women’s empowerment : ९० % महिला डिजिटल युगात अक्षम ,डिजिटल युगात महिला सक्षमीकरण गरजेचे !

Women’s empowerment in the digital age: महिला सक्षमीकरण (Women’s empowerment) आणि महिला सामाजिक-आर्थिक समता हे दोन महत्वाचे विषय आहेत. महिलांचा डिजिटल युगात (digital age) अक्षमपणा आणि अधिकारांची अभावग्रस्तता हे महिलांना सामान्यवत असलेली स्थिती आहे. डिजिटल युगात तांत्रिक उद्योगांच्या वादळाने घेतलेल्या वृद्धीच्या खडांड्याने महिलांना उपलब्ध केलेल्या अवसरांची महिलांना  गरज आहे. १. समाजातील माध्यमांची महिलांना अभावग्रस्तता: डिजिटल […]

Women’s empowerment : ९० % महिला डिजिटल युगात अक्षम ,डिजिटल युगात महिला सक्षमीकरण गरजेचे ! Read More »