election

एक्झिट पोल म्हणजे काय ? एक्झिट पोलचा अंदाज किती खरा असतो ?

एक्झिट पोल म्हणजे काय? What is exit poll? How accurate are exit poll predictions?एक्झिट पोल हे एक प्रकारचे सर्वेक्षण आहे […]

एक्झिट पोल म्हणजे काय ? एक्झिट पोलचा अंदाज किती खरा असतो ? Read Post »