Indian economy gdp म्हणजे काय असते ?

GDP (Gross Domestic Product) भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या महत्वाच्या अङ्कीचा एक मुख्य मापदंड आहे. GDP हे एक देशातील सर्व वस्त्रोत्पादन, सेवा आणि आपुलकीचा एक अटी आहे. इतर शब्दांत, GDP हे एक देशातील सर्व आर्थिक गतिविधींच्या मूळभूत मोजण्याचा अटी आहे. GDP एक निश्चित कालावधीसाठी (सामान्यतः एक वर्ष) एक देशातील सर्व वस्त्रोत्पादन आणि सेवांची मान्यता करते. आपण देशातील सर्व […]

Indian economy gdp म्हणजे काय असते ? Read More »