30+ वटपौर्णिमा स्पेशल मराठी उखाणे (Vat Purnima Ukhane in Marathi )

वटपौर्णिमा

वटपौर्णिमा

Vat Purnima Ukhane | Vat Purnima Ukhane in Marathi | Vat Purnima Ukhane Marathi | वटपौर्णिमा vat purnima ukhane in marathi | vat savitri vat purnima ukhane marathi | Vat Purnima Ukhane in Marathi for Female | वटपौर्णिमा स्पेशल मराठी उखाणे | Ukhane in Marathi |

वटपौर्णिमेच्या खास मराठी उखाणे येथे आहेत:

1. वटवृक्षाच्या साक्षीने घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) बरोबर प्रेमाचे हे सुगंधित फळ हाती धरले.

2. वटपौर्णिमेच्या पावन दिवशी,
(पतीचे नाव) च्या साथीने संसाराची वटवेल पसरते.

3. वडाच्या पानांची ओढ अनामिक,
(पतीचे नाव) माझ्या हृदयाचे राजसुख.

4. वडाच्या झाडाची सावली गंधाळली,
(पतीचे नाव) च्या प्रेमाने मन मोहरले.

5. वडाच्या फांद्यांवर बांधला धागा,
(पतीचे नाव) माझे जीवनाचे अनुरागा.

6. वटपौर्णिमेच्या पवित्र व्रताने,
(पतीचे नाव) सोबत नातं जपलं प्रेमाने.

7. वडाच्या साक्षीने घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत जगण्याची गोड सख्ख.

8. वडाच्या पानांची हिरवी पाने,
(पतीचे नाव) माझ्या मनाचे हिरवे गाणे.

9. वटवृक्षाच्या छायेखाली,
(पतीचे नाव) च्या प्रेमात हरवून जाई.

10. वटपौर्णिमेच्या दिवशी घेतलं व्रत,
(पतीचे नाव) माझं सुखी संसाराचे तळ.

11. वडाच्या पानांवर लिहिलं नाव,
(पतीचे नाव) माझं जीवनाचा दिव्य ठाव.

12. वडाच्या झाडाखाली बांधला गाठ,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नातं घट्ट.

13. वटवृक्षाच्या साक्षीने घेतलं व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नवं जगत.

14. वडाच्या फांदीवर लटकते झोके,
(पतीचे नाव) माझ्या मनाचे अनोखे.

15. वटपौर्णिमेच्या दिवशी घेतलं व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत मनाचं हे सुगंधित फुल.

ad

16. वडाच्या छायेखाली घेतला धागा,
(पतीचे नाव) सोबत मनाचा हा सुगंधी साखळ.

17. वडाच्या झाडाची सावली गंधाळली,
(पतीचे नाव) च्या प्रेमाने मन मोहरली.

18. वडाच्या पानांची ओढ अनामिक,
(पतीचे नाव) माझ्या हृदयाचे अद्भुत आकर्षण.

19. वटवृक्षाच्या साक्षीने घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचे सुंदर गीत.

20. वडाच्या झाडाच्या फांदीवर बांधला धागा,
(पतीचे नाव) माझ्या प्रेमाचे सुंदर वाट.

21. वडाच्या पानांचे घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) माझं सुखाचं घरत.

22. वटवृक्षाच्या छायेखाली घेतला धागा,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नवं वाट.

23. वडाच्या पानांच्या साक्षीने घेतलं व्रत,
(पतीचे नाव) माझ्या हृदयाचं सुंदर स्वप्न.

24. वटवृक्षाच्या साक्षीने घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नव्हतं जगत.

25. वडाच्या फांदीवर बांधला गाठ,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नातं घट्ट.

26. वटपौर्णिमेच्या दिवशी घेतलं व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत मनाचं हे सुगंधित फुल.

27. वडाच्या झाडाच्या साक्षीने घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नवं सख्ख.

28. वटवृक्षाच्या छायेत घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं सुंदर जगत.

29. वडाच्या पानांची हिरवी पाने,
(पतीचे नाव) माझ्या मनाचे हिरवे गाणे.

30. वटवृक्षाच्या साक्षीने घेतले व्रत,
(पतीचे नाव) सोबत नातं जपलं प्रेमाने.

31. वडाच्या झाडाखाली बांधला धागा,
(पतीचे नाव) सोबत प्रेमाचं नवं वाट.

32. वडाच्या पानांवर लिहिलं नाव,
(पतीचे नाव) माझं जीवनाचा दिव्य ठाव.

Join Buttons Join WhatsApp Group Join Telegram Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top