अमावस्येच्या दिवशी विसरूनही हे काम करू नका

अमावस्येच्या दिवशी विसरूनही हे काम करू नका

घरामध्ये कधीही भांडण होऊ नये, परंतु विशेषत: अमावस्येच्या दिवशी हे करू नका. नाहीतर वडील रागावतात. यामुळे जीवनात अनेक समस्या निर्माण होतात.

अमावास्येला प्रवास करणे टाळावे. या दिवशी केलेले प्रवास फारसे फळ देत नाहीत, परंतु अनेक वेळा नुकसानीला सामोरे जावे लागते.

अमावास्येला प्रवास करणे टाळावे. या दिवशी केलेले प्रवास फारसे फळ देत नाहीत, परंतु अनेक वेळा नुकसानीला सामोरे जावे लागते.

अमावस्येच्या दिवशी नखे आणि केस कापू नयेत. दाढीही करू नये.

अमावस्येच्या दिवशी नखे आणि केस कापू नयेत. दाढीही करू नये.

अमावास्येला मोठे निर्णय घेऊ नका. चंद्राच्या स्थितीचा मनावर परिणाम होतो.

अमावस्येदरम्यान चुकीचे निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

अमावस्येच्या रात्री कधीही निर्जन ठिकाणी किंवा स्मशानभूमीत जाऊ नये. या दिवशी नकारात्मक शक्ती या ठिकाणी जास्त सक्रिय असतात, ज्यामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होतात.

अमावास्येच्या दिवशी ब्रह्मचर्य पाळावे. आजच्या नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलांचे आयुष्य दु:खी राहते.

अमावास्येच्या दिवशी ब्रह्मचर्य पाळावे. आजच्या नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलांचे आयुष्य दु:खी राहते.