वटपौर्णिमा कधी आहे ? वटसावित्री व्रताचा शुभ मुहूर्त, पूजा विधी आणि महत्त्व