दिवाळी स्पेशल रांगोळी । Diwali special rangoli । Beautiful Designs of rangoli for Diwali

 दिवाळी स्पेशल रांगोळी । Diwali special rangoli । Beautiful Designs of rangoli for Diwali

रांगोळी ही भारताची प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा आणि लोक-कला आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतात रांगोळीचे वैविध्य दिसून येते पण त्यामागील निहित भावनेत आणि संस्कृतीमध्ये बरीचशी समानता आहे. अंगणामध्ये रांगोळी रोज काढली जाते. जेवणाच्या ताटाभोवतीही काढतात.
दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

दिवाळी स्पेशल रांगोळी 

Leave A Reply

Your email address will not be published.