निग्रॉइड वंश बद्दल माहिती [Information about the Negroid race] जगात अशी पण लोक आहेत !

निग्रॉइड वंश बद्दल माहिती [Information about the Negroid race]

पृथ्वीतलावर वरील मानवाची वाढ आणि उत्पत्ती यामध्ये अनेक वाढ आणि उत्पत्ती यामध्ये अनेक समान वैशिष्ट्ये असलेले लोक पहायला भेटतात. या सामान्य लोकांच्या समूहाला मानवी वंश असे देखील म्हटले जाते . या वर्षाचे वर्गीकरण हे त्वचेचा रंग डोळ्यांची ठेवण, डोक्याचा आकार, उंची नाक , केसाचा रंग व प्रकार लोकांच्या आधारे केली जाते.

जगात negroids , Mongolaids , cockesides तीन प्रमुख मानवी वंश जगभरात पाहायला मिळतात. वेळा प्रदेशानुसार त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत आणि ते वेगळ्या प्रदेशात पाहायला मिळतात.

आपण निग्रोईड्स या वंशातील लोकांबद्दल माहिती पाहणार आहोत.


निग्रोईड वंशातील  लोकांच्या लोकांच्या त्वचेचा रंग मुख्यत्वे काळा असतो . या लोकांचे केस हे काळे राठ व कुरुळे असतात .
काळे डोळे ,रुंद व  चपटे नाक असते ,या लोकांचे ओठ हे जाड व बाहेर झुखलेले असतात लांबट जबडा आणि उंचीने या वंशातील लोक हे बुटके असतात .
निग्रोईड वंशातील लोक हे उष्ण प्रदेशात राहतात ,हे लोक पश्चिम आफ्रिका ,कॅरेबियन बेटे इंडोनेशिया ,पापुआ नेउजनीय ,मेलॅनेशिया बेटे या प्रदेशात आढळतात .
Found in West Africa, Caribbean Islands Indonesia, Papua New Zealand, Melanesia Islands.
Leave A Reply

Your email address will not be published.