महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या शहरात 5G network सेवा चालू आहे ,जाणून घ्या

 महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये 5G नेटवर्क सेवा चालू झाली आहे. हाताळणीच्या माहितीनुसार, खालीलपैकी अनेक शहरांमध्ये 5G नेटवर्क सेवा आहे:

1. मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये व्याप्तपालीकृत 5G नेटवर्क सेवा चालू आहे.

2. पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये व्याप्तपालीकृत 5G नेटवर्क सेवा चालू आहे.

3. नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये व्याप्तपालीकृत 5G नेटवर्क सेवा चालू आहे.

4. नवी मुंबई: नवी मुंबई क्षेत्रातील काही भागांमध्ये 5G नेटवर्क सेवा चालू झाली आहे.

5. नासिक: नासिक महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये व्याप्तपालीकृत 5G नेटवर्क सेवा चालू आहे.

या सहाय्यानुसार त्यांच्या आप्लिकेशन डिव्हाइसेस, वितरकांच्या नेटवर्क कवरेजच्या आधारे आपल्या स्थानावर किती 5G संपर्कस्थळे उपलब्ध आहेत ते तपासू शकता. आपल्या स्थानावर

Leave A Reply

Your email address will not be published.