महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पदे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पदे | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अनेक पदांसाठी भरती केली आहे. काही प्रमुख पदांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.

राज्यसेवा : उपसंचालक, तहसीलदार, उपलत्तमदार, कक्ष अधिकारी, विभागीय अधिकारी इ.

राज्य अभियांत्रिकी सेवा: सहायक अभियंता, उपअभियंता, अभियंता, मुख्य अभियंता इ.

ad

वनसेवा: वनसंरक्षक, सहायक वनसंरक्षक, वनसंरक्षक अधिकारी, संशोधन अधिकारी इ.

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा: उप अग्निशमन आयुक्त, उप अग्निशमन आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी इ.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वयोमर्यादा

या पदांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वित्त विभाग इत्यादी इतर पदांसाठी भरती देखील करते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही नवीनतम सूचना तपासू शकता.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *