मानपाडा पोलिस स्टेशन [manpada police station whatsapp Helpline No ]

 

manpada police station whatsapp Helpline No

manpada police station whatsapp Helpline No

ad

श्री. जी.एस. रणदिवे
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक

महत्वाचे संपर्क

सीनियर पीआय : श्री. जी.एस. रणदिवे
जमाव. : 9870464977
एसीपी : श्री. के.एस. सूर्यवंशी
फोन: २८६१०११
डीसीपी : श्री. एस.बी.जाधव
फोन: ०२५१-२३१६१५८

पोलीस चौकी
मानपाडा

(PH नं. ०२५१-२४७०१०४)
विभागणी
डोंबिवली
(PH नं. ०२५१-२८६१०११)
झोन
झोन – ३
(PH नं. ०२५१-२३१६१५८, २३१३४१३ )
लोकसंख्या
5,00,000
क्षेत्रफळ
68 चौ. किमी

पोलीस निरीक्षक

(गुन्हा)
श्री. शेंडे
जमाव. : 996772089
पोलिस निरीक्षक (प्रशासक)
श्री. आर.आर.धौंडकर
जमाव. : 9821662649
पोलीस चौकीचे नाव व संख्या
मानपाडा
बीट किंवा नावाची संख्या
एकूण—०३
कोर्ट
H’BLE J.M.F.C. 3रे आणि 8वे कोर्ट कल्याण
कसे पोहोचायचे
डोंबिवली बाजीप्रभू चौकातून KDMC बस
 
एक बीट अंतर्गत क्षेत्र
लोढा हेवन, पीएनटी कॉलनी, निवासी विभाग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *