वनसंवर्धन कायदा कधी अस्तित्वात आला

वनसंवर्धन कायदा कधी अस्तित्वात आला

ad

भारतातील वनसंवर्धन कायदा १९८० मध्ये अस्तित्वात आला. हा कायदा भारतातील जंगलांच्या संरक्षणासाठी आणि व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत, सरकारने देशातील जंगलांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले आहे आणि प्रत्येक श्रेणीतील जंगलांसाठी वेगवेगळी नियमावली तयार केली आहे. या कायद्यांतर्गत, जंगलतोड, वन्यजीवांची शिकार आणि जंगलांमध्ये आग लावणे यासारख्या जंगलांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या दुष्कृत्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, या कायद्यांतर्गत, सरकारने जंगल संरक्षणासाठी आणि व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने अनेक संस्था स्थापन केल्या आहेत.

वनसंवर्धन कायदा हा भारतातील जंगलांसाठी एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याने भारतातील जंगलांना संरक्षण देऊन त्यांना नष्ट होण्यापासून वाचवले आहे. तसेच, या कायद्याने जंगलांमध्ये वन्यजीवांची संख्या वाढण्यास मदत केली आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *