विवाह नोंदणी कशी करावी ? । How to register a marriage? । मॅरेज सर्टिफिकेट साठी लागणारी कागदपत्रे

विवाह नोंदणी कशी करावी ? । How to register a marriage? । मॅरेज सर्टिफिकेट साठी लागणारी कागदपत्रे

विवाह नोंदणी करणे (Registering a marriage) एक सामाजिक कर्तव्य आहे आणि महत्वाची कामे तसेच विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला हे नोंदणी करणे गरजेचे असते तर विवाह नोंदनी नेमकी कशी करायची याबाबत माहिती आपण पाहणार आहोत.
राज्याने दोन प्रकारे विवाह नोंदणी केली जाते .

1. विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत विशेष विवाह प्रमाणपत्र ददले वारे.
2. औपचारिक किंवा पारंपारिक पद्धतीने संपन्न झालेल्या विवाहांच्या नोंदणीसाठी.
महाराष्ट्र विवाह मंडळ विनियमन आणि विवाह नोंदणी विनियम, 1998
अवतारी आहे.
इतर मार्गाने विवाह नोंदणी करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.
 1. विशेष विवाह नोंदणी नियम, 1964 नुसार विहित नियमांनुसार पती-पत्नींनी स्वाक्षरी करणे.

ad

 2. ज्या कार्यालयात पती/पत्नी सलग 30 दिवस राहत असतील अशा विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात प्रवेश.
3. 100/- विवाह अधिकारी
४. रहिवासी, लग्न वगैरे पुरावा म्हणून संबंधित कागदपत्रे सोबत ठेवा.
5. विवाह नोंदणीबद्दल पती-पत्नींना माहीत असलेले 3 साक्षीदार सोबत आणणे.
त्यांच्या वैयक्तिक ओळखपत्रांच्या प्रती दाखल करण्यासोबत
6. विवाह प्रमाणपत्र विवाह प्रमाणपत्र विवाह प्रमाणपत्र
त्यांच्या समोर आधार देण्यासाठी.
इतर कोणत्याही प्रकारे झालेल्या विवाहाची नोंदणी विवाह अधिकाऱ्याने करावी कार्यपद्धत  खालील प्रमाणे.
विवाह नोंदणी विषयक अधिक माहितीसाठी – क्लीक करा 
marriage registration form – क्लीक करा 
Join Buttons Join WhatsApp Group Join Telegram Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top