Artificial Intelligence : AI बद्दल तुम्हाला माहितेय का ? याचा पुरेपूर वापर कसा करायचा ? जाणून घ्या !

Post by

 


Artificial Intelligence म्हणजे काय ? 

Artificial Intelligence (AI) हा मानवी बुद्धिमत्तेच्या प्रशंसकांनी निर्माण केलेला एक तंत्रज्ञान शाखा आहे. AI संगणनांचे क्षेत्र आहे ज्यात उच्च-स्तरीय कम्प्यूटर प्रणाली व तंत्रज्ञान यांच्याबरोबर मानवी बुद्धिमत्तेची सामरिकता सुधारते. एआय असे कम्प्यूटर प्रणालीचे वापर केले जाते ज्यामुळे ते मानवांपेक्षा ब्रूक आणि लवकरच अत्यंत अधिक प्रभावी, त्यांची अनुकरण करणारी, अप्राकृतिक बुद्धिमत्ता विकसित करणारी असते.

AI बद्दल तुम्हाला माहितेय का  ?

AI भविष्यात केलेले विकास अद्याप चालू आहे आणि या अवधीत अद्यापच अनेक प्रकारचे अद्यापन, आविष्कार आणि परियोजना संचालन आपल्या सामर्थ्याशी प्रमाणित केले आहेत. तरी, येथे काही तज्ञांनी म्हणाले आहे की AI भविष्यात खूप अधिक विकसित होईल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करेल.
या अवधीत AI अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रभावी असेल. तक्तीकी, आणि व्यापारातील AI प्रणालींचा वापर आणि प्रभाव अधिक महत्त्वाचा असेल. या खंडात, स्वयंसेवी गाडींचे आणि उच्चत्तम वाणिज्यिक यंत्रांचे विकसन आणि स्वयंसेवी मजूरांचे संपर्क सुधारण्यात AI अवयवधारक राहील. या वेळेत, आपल्या घरांच्या वातावरणांमध्ये सुरक्षितता व्यवस्थापन, घरोघरांच्या साहित्याचे उपयोग करून त्यांचे सहजीकरण करण्यासाठी AI उपयोगी असेल.Leave a comment