कर्जत मध्ये MIDC होईल का ? कधीपर्यंत होईल आणि हे कोण करेल

होय, कर्जतमध्ये MIDC होईल. महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये कर्जत-जामखेडमध्ये MIDC स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. MIDC कर्जतमध्ये 100 हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात येईल. MIDC मध्ये विविध प्रकारच्या उद्योगांना जागा देण्यात येईल, ज्यामध्ये ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्युटिकल्स, पर्यटन इत्यादी उद्योगांचा समावेश आहे. MIDC मुळे कर्जतमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

ad

MIDC कर्जतमध्ये 2024 पर्यंत उभारले जाईल. MIDC उभारण्याचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) करेल.

Join Buttons Join WhatsApp Group Join Telegram Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top