अहमदनगर जिल्ह्यातील 50 गावांची नावे

अहमदनगर जिल्ह्यातील 50 गावांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अकोल (अक्कलकुवा)
 • आमळा (अक्कलकुवा)
 • आंबे
 • आंबेगाव
 • आंबेवाडी
 • आळेफाटा
 • आळेगाव (अक्कलकुवा)
 • आळी (अक्कलकुवा)
 • आलमपुर
 • आरड
 • आरवळे
 • इजापूर
 • कळंबा (अक्कलकुवा)
 • कळमसरे
 • कळमसई
 • कळवण (अक्कलकुवा)
 • कळवे
 • कवळे
 • कडवण (अक्कलकुवा)
 • कडवण खुर्द
 • कडवण बुद्रुक
 • काकापुर
 • काकळे
 • काकरडा
 • काकरखेडा
 • काकरवडे
 • काळापूर
 • काळेवाडी
 • काळोखे
 • कारळी (अक्कलकुवा)
 • करंजवाडी
 • करंजवेल
 • करंजाळी (अक्कलकुवा)
 • करंजी
 • करंजी खुर्द
 • करंजी बुद्रुक
 • करजकुपे
 • करजवे
 • करजोत
 • करडे (अक्कलकुवा)
 • करमाळे
 • कलमाडी
 • कळसुबाई
 • कळसगाव
 • कळसवाडी
 • कळसवाडी खुर्द
 • कळसवाडी बुद्रुक
 • कंकाळा
 • कंकाळामाळ
 • कंकाळी
 • कंजाळा
 • कोळवण
 • कोळवाडी
 • कोळेश्वर
 • कोठारे
 • कोठारे खुर्द
 • कोठारे बुद्रुक
 • कोठोडी
 • कोथळी
 • कोळीवाडी
 • कोंडवणे
 • कोंडवणे खुर्द
 • कोंडवणे बुद्रुक
 • कोंडवळी
 • कोंडवाडा
 • कोरेगाव (अक्कलकुवा)
 • कोरेगाव बुद्रुक
 • कोरेगाव खुर्द
 • खेळणगाव
 • खेराळे
 • खेरवे
 • खेरवे खुर्द
 • खेरवे बुद्रुक
 • खेतवडी
 • खेतवडी खुर्द
 • खेतवडी बुद्रुक
 • खंडाळा (अक्कलकुवा)
 • खंडाळा खुर्द
 • खंडाळा बुद्रुक
 • खडकवाडी
 • खडकवाडी खुर्द
 • खडकवाडी बुद्रुक
 • खर्डी
 • खेड (अक्कलकुवा)
 • खेड खुर्द
 • खेड बुद्रुक

याव्यतिरिक्त, अहमदनगर जिल्ह्यात आणखी 502 गावे आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.