Latest Marathi News Headlines: मराठी बातम्या - लेटेस्टली covers Latest News, ताज्या बातम्या and Breaking events across the globe, providing information in Marathi on the topics including Sport, क्रीडा, Entertainment,Maharashtra, महाराष्ट्र, India, भारत and World News, Lifestyle, Technology, Automobile, Social and Human values.

अहमदनगर जिल्ह्यातील 50 गावांची नावे

अहमदनगर जिल्ह्यातील 50 गावांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अकोल (अक्कलकुवा)
 • आमळा (अक्कलकुवा)
 • आंबे
 • आंबेगाव
 • आंबेवाडी
 • आळेफाटा
 • आळेगाव (अक्कलकुवा)
 • आळी (अक्कलकुवा)
 • आलमपुर
 • आरड
 • आरवळे
 • इजापूर
 • कळंबा (अक्कलकुवा)
 • कळमसरे
 • कळमसई
 • कळवण (अक्कलकुवा)
 • कळवे
 • कवळे
 • कडवण (अक्कलकुवा)
 • कडवण खुर्द
 • कडवण बुद्रुक
 • काकापुर
 • काकळे
 • काकरडा
 • काकरखेडा
 • काकरवडे
 • काळापूर
 • काळेवाडी
 • काळोखे
 • कारळी (अक्कलकुवा)
 • करंजवाडी
 • करंजवेल
 • करंजाळी (अक्कलकुवा)
 • करंजी
 • करंजी खुर्द
 • करंजी बुद्रुक
 • करजकुपे
 • करजवे
 • करजोत
 • करडे (अक्कलकुवा)
 • करमाळे
 • कलमाडी
 • कळसुबाई
 • कळसगाव
 • कळसवाडी
 • कळसवाडी खुर्द
 • कळसवाडी बुद्रुक
 • कंकाळा
 • कंकाळामाळ
 • कंकाळी
 • कंजाळा
 • कोळवण
 • कोळवाडी
 • कोळेश्वर
 • कोठारे
 • कोठारे खुर्द
 • कोठारे बुद्रुक
 • कोठोडी
 • कोथळी
 • कोळीवाडी
 • कोंडवणे
 • कोंडवणे खुर्द
 • कोंडवणे बुद्रुक
 • कोंडवळी
 • कोंडवाडा
 • कोरेगाव (अक्कलकुवा)
 • कोरेगाव बुद्रुक
 • कोरेगाव खुर्द
 • खेळणगाव
 • खेराळे
 • खेरवे
 • खेरवे खुर्द
 • खेरवे बुद्रुक
 • खेतवडी
 • खेतवडी खुर्द
 • खेतवडी बुद्रुक
 • खंडाळा (अक्कलकुवा)
 • खंडाळा खुर्द
 • खंडाळा बुद्रुक
 • खडकवाडी
 • खडकवाडी खुर्द
 • खडकवाडी बुद्रुक
 • खर्डी
 • खेड (अक्कलकुवा)
 • खेड खुर्द
 • खेड बुद्रुक

याव्यतिरिक्त, अहमदनगर जिल्ह्यात आणखी 502 गावे आहेत.

Join Buttons Join WhatsApp Group Join Telegram Channel
Leave A Reply

Your email address will not be published.