chinese new year 2024 wishes in chinese : 龙腾虎跃迎新春!欢欢喜喜送祝福!贺龙年吉祥如意,心想事成! (Lóngténg hǔyuè yíng xīnchūn! Huān huān xǐ xǐ sòng zhùfú! Hè lóngnián jíxiáng rúyì, xīn xiǎng shì chéng!)

恭贺新禧!歡慶龙年,福到吉祥! Celebrate the Year of the Dragon with these Chinese New Year Wishes!   chinese new year 2024 wishes in […]

chinese new year 2024 wishes in chinese : 龙腾虎跃迎新春!欢欢喜喜送祝福!贺龙年吉祥如意,心想事成! (Lóngténg hǔyuè yíng xīnchūn! Huān huān xǐ xǐ sòng zhùfú! Hè lóngnián jíxiáng rúyì, xīn xiǎng shì chéng!) Read Post »