क वरून गावांची नावे

मराठी भाषेत क अक्षराने सुरू होणारी अनेक गावांची नावे आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कणकवली (महाराष्ट्र)
 • कळंब (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)
 • कळवण (महाराष्ट्र)
 • कल्याण (महाराष्ट्र)
 • कळमठ (महाराष्ट्र)
 • कन्हेरोली (महाराष्ट्र)
 • कन्नड (कर्नाटक)
 • कन्हेरी लेणी (महाराष्ट्र)
 • काशी (उत्तर प्रदेश)

या व्यतिरिक्त, महाराष्ट्रात क अक्षराने सुरू होणारी अनेक छोटी-मोठी गावे आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कळंबणी (महाराष्ट्र)
 • कळमसरे (महाराष्ट्र)
 • कळंबोली (महाराष्ट्र)
 • कळंबवाडी (महाराष्ट्र)
 • कळमजाई (महाराष्ट्र)
 • कळमखेड (महाराष्ट्र)
 • कळमेश्वर (महाराष्ट्र)
 • कळमगांव (महाराष्ट्र)
 • कळमजाई (महाराष्ट्र)

क अक्षराने सुरू होणाऱ्या गावांची नावे त्या गावांमधील नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवरून, त्या गावांमधील व्यवसायांवरून किंवा त्या गावांमधील ऐतिहासिक महत्त्वावरून ठेवली जातात. उदाहरणार्थ, कणकवली हे गावाचे नाव त्या गावाजवळील कणकवळी नदीवरून ठेवले गेले आहे. कळंब हे गावाचे नाव त्या गावाजवळील कळंबाच्या झाडांवरून ठेवले गेले आहे. कल्याण हे गावाचे नाव त्या गावाजवळील काळ्या मातीवरून ठेवले गेले आहे.

क अक्षराने सुरू होणाऱ्या काही प्रसिद्ध गावांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कणकवली (महाराष्ट्र): हे महाराष्ट्रातील दक्षिण कोकणातील एक महत्त्वाचे शहर आहे.
 • कळंब (महाराष्ट्र): हे महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील एक शहर आहे.
 • कल्याण (महाराष्ट्र): हे महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे शहर आहे.
 • कन्नड (कर्नाटक): हे कर्नाटक राज्यातील एक महत्त्वाचे शहर आहे.
 • काशी (उत्तर प्रदेश): हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे.
Leave A Reply

Your email address will not be published.