Subsidy to Goshalas : 50 पेक्षा जास्त गुरे असतील तर मिळेल 15 लाख अनुदान , वाचा सविस्तर

Subsidy to Goshalas :  महाराष्ट्र राज्यातील 324 तालुक्यांमध्ये सदर योजना राबविणार आहे आणि प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला या योजनेद्वारे अनुदान दिला जाईल.

या योजनेच्या अनुसार, गोशाळांना आणि गोवंशाच्या संवर्धनासाठी अनुदान दिले जाईल. तालुकाच्या पशुधन संख्येनुसार अनुदानाची रक्कम विभाजित केली गेली आहे. खालीलप्रमाणे अनुदानाची रक्कम आहे:

– 50 ते 100 पशुधन असणार्या गोशाळेस 15 लाख रुपये
– 101 ते 200 पशुधन असणार्या गोशाळेस 20 लाख रुपये
– 200 पेक्षा जास्त पशुधन असणार्या गोशाळेस 25 लाख रुपये

तालुका आणि गावांची नवे पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा 

या योजनेमुळे गोवंश संवर्धनाची मदत करण्यात येईल. या अनुदानाने गोशाळेला पशुधनाची व्यवस्था करण्यात येईल, अशा प्रकारे त्यांच्या रोग नियंत्रण, पैदा व वृद्धी, आहार व देखभाल, गोवंश वितरण, वृद्धीकरण प्रकल्प, विद्यार्थ्यांना पशुपालनाची शिक्षणे देणे इत्यादी कार्यक्रम समाविष्ट होणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून गोवंश संवर्धनाची प्रक्रिया सुद्धा सुगम होईल आणि गोशाळा समर्थन मिळवण्यात येईल. या योजनेच्या द्वारे गोवंशाची प्रजनन व वृद्धी करण्याच्या कार्यक्रमांची व्यवस्था करण्यात येईल, ज्यामुळे गोवंश वापरकर्त्यांना अधिक लाभ मिळवण्यात आणि गोवंश संवर्धनाचा क्षेत्र विकसित केला जाईल.

Cell point ipo news : सेल पॉइंट IPO या तारखेपर्यंत कारू शकतात गुंतवणूक

या योजनेमुळे गोशाळेला अपघातांमुळे होणारे क्षती कमी केली जाईल, गोवंशाची जाती व संख्येची संरक्षण करण्यात मदत होईल, आणि गोशाळेच्या व्यवस्थापिका या योजनेमुळे आर्थिक मदती प्राप्त करणार आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.